1. Tvornica akumulatora (TAB d.d.), Slovenija
2. Treibacher Schleifmittel GmbH, proizvodni pogon, Slovenija
3. Calcit d.o.o., izgradnja novog objekta, Hrvatska
4. Zagorje Tehnobeton d.d., proizvodnja u Hrvatskoj i izdvojeni pogon u Mađarskoj
5. Cemex Terminals d.o.o. Hrvatska, Bar (C.Gora)
6. Solana Pag d.d. (proizvodnja soli)
7. Saponia d.d. (kemijska industrija)
8. Victoria group (drugi najveći proizvođač hrane u jugoistočnoj Europi), Novi Sad, Srbija
9. NEXE GRUPA, tvornica cementa i betona
10. C.I.A.K. d.o.o. (tretiranje otpadnih voda)

11. Heidelberg Zement and TBG d.o.o.
12. SAVA proizvodnja briketa i peleta, ENSA BH, Srbac BIH
13. Fiat Group, Italija, nova tvornica u Srbiji
14. Henkel AG & Co.
15. HEI Eco Technology GmbH, Austrija
16. WAM Product, Hrvatska
17. Omega Breznica, Hrvatska
18. RW montage, Austrija
19. TOOL-TEC, Austrija
20. Vallourec & Mannesmann
te mnogo više……